Sunday, January 4, 2009

Spesifikasi :-

* Motor 2.0hp single phase
* Kapasiti 60 hingga 70 kg habok kering
* Penghasilan bongkah ~130 / mix
* Kualiti blade tebal
* Spesifikasi Kilang
* Ciri-ciri Keselamatan
* Pengeluaran Habok diTengah